BIURO RACHUNKOWE Sochaczew
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Serdecznie witamy

Rzetelne podejście oraz profesjonalizm zdobyty przez lata doświadczeń pomógł nam zdobyć renomę i uznanie wśród Klientów. Zapał do wykonywania pracy pozytywnie wpłynął na naszą opinię. Działamy w zespole wyłącznie ludzi doskonałych w swej profesji. Nasza pasja to outsourcing księgowo-finansowy.

biuro rachunkowe Sochaczew

Indywidualne podejście do każdego Klienta z osobna pozwala na dopasowanie potrzebnej i niezbędnej pomocy oraz wsparcia.

Tak przygotowujemy sprawozdania z całego roku:

  • Dokładnie sporządzamy księgi przychodów i rozchodów.
  • Wykonujemy obsługę kadrowo-płacową wraz z dokumentacją niezbędną dla ZUS-u.
  • Przygotowujemy księgi handlowe.

Powody, dla których warto wybrać naszą księgowość?

Przechodziliśmy rzez wiele lat przez różnego rodzaju sytuacje z Klientami, a prowadzanie działalności gospodarczej nie zawsze jest proste. Pomogliśmy już ogromnej liczbie Klientów, którzy dzięki temu mogli sprostać przeciwnościom. Mając pozytywny wpływ na rozwój firm, Klienci zdecydowali się współpracować z nami do dziś.

Tylko indywidualne podejście do Klienta

Każda działalność zabiera mniej lub więcej cennego czasu. Nasi Klienci zwykle nie mają go na poświęcanie wielu sprawom. Jesteśmy wobec nich elastyczni i bardzo solidni, dostosowując

Definicje związane z rachunkowością

Rachunkowość – najstarszy system ewidencyjny, który obrazuje warunki majątkowe jednostki gospodarczej. Ujmowany w zestawieniu indywidualnych podmiotów gospodarczych, do spółki z procesami wyrobu, dystrybucji, spożycia i akumulacji. Rachunkowość jest systemem sformalizowanym, ukazującym proces prowadzonej firmy i pomagającym w jej ocenie. Kluczowym celem rachunkowości jest przekazanie autentycznego i właściwego obrazu realiów finansowych i kapitałowych podmiotu gospodarczego. Problematyką rachunkowości jest każdorazowe zdarzenie gospodarcze, przedstawione za pomocą miernika pieniężnego i wpływająca na przekształcenie sytuacji podmiotu gospodarczego, jego pokłady i rezultaty.


Nasze biuro rachunkowe obsłuży wszystkie firmy, spółki, osoby prywatne z miasta Sochaczew zaprasza do współpracy.


Rachunkowość podatkowa – tyczy się ewidencji gospodarczej, będącej konsekwencją uregulowań przepisów prawa podatkowego i jego interakcji na księgi rachunkowe, gospodarowane według prawa bilansowego. Zamiarem rachunkowości podatkowej jest ewidencjonowanie podatków, kalkulowanie oraz zajmowanie się operacjami gospodarczymi, koniecznymi w ustalaniu dochodów i obciążeń fiskalnych, dotyczących działalności gospodarczej. Rachunkowość podatkowa adresuje swoje zadania do Urzędu Skarbowego, gdzie jej podmiotami są spółki cywilne, a także osoby fizyczne.


VATPodatek od towarów i usług (PTU) – podatek VAT, podatek pośredni, podatek od wartości dodanej, podobnie jak podatek obrotowy, jest przyjmowany na wszystkich kolejnych etapach sprzedaży usług lub towarów. Struktura podatku VAT wyklucza kaskadowe zbieganie się podatku za pośrednictwem układu odliczania należności podatkowej pobranej na wcześniejszych etapach obrotu. W Polsce podatek od towarów i usług pojawił się na mocy ustawy o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku. Polski ustawodawca zmuszony był jednak dopasować przepisy polskiego prawa z przepisami prawa podatkowego Unii Europejskiej. Powstała nowa ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Za twórcę podatku VAT uważa się francuskiego ekonomistę Maurice Lauré, chociaż to niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens jako pierwszy zaprezentował działanie tego podatku w 1920 roku.


Podatek dochodowy – świadczenie, którego podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód to nic innego jak przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Zależność tą przedstawia poniższy wzór: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. W niektórych państwach (np. Polska) obowiązują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych. Ten pierwszy nie obowiązuje m.in. w takim kraju jak Monako.


Podatnik – polskie prawo określa, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna (bez osobowości prawnej), podlegająca świadczeniom podatkowym na mocy ustaw podatkowych. Wszyscy podatnicy w naszym kraju muszą złożyć PIT raz w roku wtedy muszą skontaktować się z księgowym lub odwiedzić biuro rachunkowe. Sochaczew ma wielu podatników którzy raz w roku składają PIT serdecznie zapraszamy do współpracy.


NIP - Numer NIP – dziesięciocyfrowy numer potrzebny do rozpoznawania podatników w Polsce. Wdrożyła go ustawa z października 1995 roku, a obowiązywać zaczął od 1996 roku. Numer identyfikacji podatkowej nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Osoby fizyczne, które nie dyrygują działalnością gospodarczą, od września 2011 roku identyfikują się numerem PESEL.


Osoba fizyczna – prawne oznaczenie każdego człowieka. Osobą fizyczną jest każdy człowiek, bez względu na wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Każda osoba fizyczna posiada zdolność prawną, zatem jest podmiotem praw i obowiązków jeśli chodzi o zakres prawa cywilnego. Nabytą w chwili narodzin zdolność nie można utracić. Brak posiadania osobowości fizycznej przez płód w żadnym wypadku nie pozbawia ani nie ogranicza go z ochrony prawnej.

Biuro rachunkowe Sochaczew